Vragen? Bel ons: 020 26 11 666 Open ma t/m do 9:00 - 21:00, vr tot 17:00 of mail ons op info@hypotheek24.nl

Belastingplannen 2020

Welke nieuwe belastingplannen hebben invloed op jouw inkomen en op jouw hypotheek?

Meer dan 8000 tevreden
klanten!

Inkomstenbelasting: van 4 naar 2 schijven

Op dit moment zijn er 4 belastingschijven. Het nieuwe kabinet gaat dit makkelijker maken en gaat het terugbrengen naar 2 schijven. Dit betekent dat al je inkomen tot € 68.507 belast gaat worden voor 37,35% en alles daarboven voor 49,5%.

Voor iedereen met een jaarinkomen vanaf € 20.711 betekent dit dat zij minder inkomstenbelasting gaan betalen.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je?

Hypotheekrenteaftrek 

Op dit moment wordt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschaal al met 0,5% per jaar afgebouwd. In 2019 kan iemand met een inkomen uit de hoogste belastingschijf zijn hypotheekrente voor 49% aftrekken. Vanaf 2020 gaat het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken dalen met 3% per jaar. Dit betekent dat iemand met een inkomen uit de hoogste belastingschijf per 2023 nog maar 37,05% van de hypotheekrente kan aftrekken in plaats van per 2048.

Als je per jaar bijvoorbeeld € 5.000 aan hypotheekrenteaftrek hebt, gaat je belastingvoordeel vanaf 2020 dus sneller dalen. Van €100 in 2020 tot € 500 minder in 2023. Hier staat wel tegenover dat het belastingtarief wat je moet betalen ook gaat dalen van 51,95% naar 49,5% in 2021.  

Hoeveel hypotheekrente mag ik aftrekken?

Eigenwoningforfait

Bovenstaande regeling komt er dus op neer dat men minder hypotheekrente mag gaan aftrekken. Om mensen hiervoor te compenseren, gaat de regering ook het eigenwoningforfait verlagen. De regering is in 2018 begonnen met het eigenwoningforfait gedeeltelijk te verlagen met 0,15%. In 2018 was het eigenwoningforfait voor de meeste woningen (WOZ tussen € 75.000 en € 1.060.000) gedaald naar 0,7%, in 2019 naar 0,65% en in 2020 door naar 0,60%. 

Als je een huis bezit wordt er een fictief deel bovenop je inkomen geteld, omdat jouw huis wordt gezien als vorm van inkomen. Dit heet het eigenwoningforfait en is altijd een percentage van de WOZ-waarde van de woning. 

In de praktijk betekent dit dat je een groter deel van de hypotheekrente die je betaald in een jaar mag gaan aftrekken van je belasting. Het eigenwoningforfait gaat namelijk van de hypotheekrente af en het restant bedrag mag je aftrekken. Hoe lager het eigenwoningforfait, hoe meer rente je kan aftrekken!

Wet Hillen wordt afgebouwd

Als je minder hypotheekrente betaalt dan de hoogte van het eigenwoningforfait, mocht voorheen het eigenwoningforfait op € 0,00 worden gesteld. Je kan in dit geval geen hypotheekrente aftrekken, echter je hoeft ook geen extra inkomstenbelasting te betalen over de waarde van de woning.

Deze regeling is de regering langzaamaan gaan afbouwen. Gedurende 30 jaar gaat de regering deze regeling terugdraaien. Dit betekent concreet na 30 jaar dat als je woning hypotheekvrij is, je wel belasting moet gaan betalen over de waarde van het eigenwoningforfait. 

Rekenvoorbeelden vermindering hypotheekrenteaftrek

Voorbeeld 1: Gijs en Femke

Gijs en Femke hebben in 2010 een woning gekocht en deze gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000 en een bankspaarhypotheek van € 100.000 tegen een rente van 5% (rentevast periode loopt nog tot 2030). De woning heeft een WOZ-waarde van € 350.000.

Gijs heeft het hoogste inkomen van € 50.000 en valt in 2019 in de middelste belastingschijf, waarbij de hypotheekrenteaftrek 38,10% bedraagt. In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd, waarbij Gijs in de eerste schijf valt en de hypotheekrenteaftrek daalt naar 37,35% in 2020 en 37,10% in 2021. Het eigenwoningforfait daalt daarbij in 2020 van 0,65% naar 0,60% en zal daarna naar verwachting gelijk blijven.

Als we alleen kijken naar de hypotheekrenteaftrek, betekent dit dat Gijs en Femke in 2020, ten opzichte van 2019, er € 7,42 per jaar op vooruitgaan door het lagere eigenwoningforfait en in 2021 er € 19,75 per jaar op achteruitgaan, ten opzichte van 2020. Daarentegen gaan ze ook minder inkomstenbelasting betalen en zullen ze er in praktijk weinig van merken.

2019

2020

2021

Inkomsten

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Eigenwoningforfait

€ 2.275

€ 2.100

€ 2.100

Betaalde rente

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Hypotheekrenteaftrek

€ 2.943,23

€ 2.950,65

€ 2.930,90


Voorbeeld 2: Henk en Ingrid

Henk en Ingrid hebben in 2011 een woning gekocht. Zij hebben de woning gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek van € 300.000 en een bankspaarhypotheek van € 300.000 tegen een rente van 2,5% welke nog vast staat tot 2025. De WOZ-waarde van de woning is € 700.000.

Ingrid heeft en jaarinkomen van € 70.000 waarmee ze in de hoogste belastingschijf valt, Henk heeft momenteel geen inkomen. Voor Henk en Ingrid wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. In 2019 mogen zijn nog 49% van de betaalde rente aftrekken. Vanaf 2020 daalt deze verder naar 46% tot 37,05% in 2023. Het eigenwoningforfait daalt daarbij in 2020 van 0,65% naar 0,60% en zal daarna naar verwachting gelijk blijven.

Bovenstaande is verwerkt in onderstaande tabel. Henk en Ingrid kunnen daarmee in 2020 € 152,50 minder per jaar aan hypotheekrente aftrekken ten opzichte van 2019. In 2023 stijgt dat dus zelf naar € 1119,10 minder per jaar (€ 93,25 per maand) ten opzichte van 2019.

2019

2020

2023

Inkomsten

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

Eigenwoningforfait

€ 4.550

€ 4.200

€ 4.200

Betaalde rente

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Percentage renteaftrek

49%

46%

37,05%

Hypotheekrenteaftrek

€ 5.120,50

€ 4.968,00

€ 4.001,40


Rekenvoorbeelden Wet Hillen afgebouwd

Voorbeeld 3: Een hypotheekvrij huis

Wouter en Nina hebben een woning met een WOZ-waarde van € 250.000. Zij hebben na 20 jaar hun hypotheek volledig afgelost. Wouter en Nina vallen nu onder wet Hillen. Het hoogste inkomen bedraagt € 45.000.

Voor 2019 hoefde je het eigenwoningforfait, wanneer je geen hypotheek had, niet bij je inkomen op te tellen waardoor je geen belasting betaalde over het eigenwoningforfait. Vanaf 2019 is dit komen te vervallen. In 30 jaar tijd wordt dit ieder jaar met 3,33% opgevoerd. In 2019 hoefde je dus over 96,67% van het eigenwoningforfait geen belasting te betalen.

Bovenstaande is verwerkt in onderstaande tabel. Wouter en Nina gaan in 2020 €37,37 per jaar meer belasting betalen wat in 2048 stijgt naar € 556,50. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met het feit dat de WOZ-waarde stijgt gedurende de jaren.

2019

2020

2048

Eigenwoningforfait

€ 1.625

€ 1.500

€ 1.500

Bijtellingspercentage

3,33%

6,67%

100%

Bijtelling belastbaar inkomen

€ 54,11

€ 100,05

€ 1.500

Netto meer belasting per jaar

€ 20,62

€ 37,37

€ 556,50


Voorbeeld 4: Een huis met een relatief lage hypotheek

Joke en Martijn hebben een huis met een WOZ-waarde van € 750.000 met een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000 waarvoor ze 3% per jaar betalen. De te betalen rente is lager dan het eigenwoningforfait en hierdoor kunnen zij geen hypotheekrente aftrekken. Het hoogste inkomen bedraagt € 80.000.

Door het afbouwen en uiteindelijk afschaffen van Wet Hillen, moeten Joke en Martijn uiteindelijk het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente bij hun belastbaar inkomen optellen.

Bovenstaande is verwerkt in onderstaande tabel. Joke en Martijn gaan in 2020 € 49,52 per jaar meer belasting betalen wat in 2048 stijgt naar € 742,50. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met het feit dat de WOZ-waarde stijgt gedurende de jaren.

2019

2020

2048

Betaalde rente

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Eigenwoningforfait

€ 4.875

€ 4.500

€ 4.500

Bijtellingspercentage

3,33%

6,67%

100%

Bijtelling belastbaar inkomen

€ 62,44

€ 100, 05

€ 1.500

Netto meer belasting

€ 32,31

€ 49,52

€ 742,50


Wil jij persoonlijk financieel advies?

Zit je naar aanleiding van de nieuwe plannen in 2019 met een hoop vragen over jouw situatie als huizenbezitter? Vanaf 300 euro kunnen wij jou financieel advies geven over jouw situatie. Interesse? Plan dan een gesprekje met ons in wanneer het jou het beste uitkomt.