Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Een hypotheek met een BKR-registratie?

Bij Hypotheek24.nl kun je alleen een hypotheek aanvragen wanneer je afgemeld bent bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) voor een ‘lichte’ codering. Je moet al je leningen dus volledig hebben afgelost en al je kredietlimieten hebben verwijderd. Het bewijs van de kredietverstrekker alleen is niet voldoende. Geldverstrekkers willen graag weten of je deze financiering hebt afbetaald uit eigen middelen. Gaat het om een BKR vermelding door een bankrekening met kredietlimiet? Dan is een bankafschrift met een positief saldo ook voldoende.

Wanneer krijg je een BKR registratie?

Als je een krediet of een lening afsluit, dan sta je geregistreerd bij het BKR. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Rood kunnen staan op je betaalrekening;
  • Creditcard met de mogelijkheid tot gespreid terugbetalen;
  • Private lease auto;
  • Leningen en kredieten;
  • Telefoonabonnement*.

Zoals je kunt lezen ben je al snel bekend bij het BKR. Er zijn dan ook meer dan 9 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Studieleningen bij DUO (IB-groep), onderhandse leningen en huurachterstanden staan niet geregistreerd. Je bent echter wel verplicht om deze leningen op te geven tijdens je hypotheekaanvraag. *Vanaf 1 mei 2017 beïnvloedt een abonnement met een mobiele telefoon je maximale hypotheek. Het BKR ziet vanaf die datum namelijk de 'gratis' telefoon als een lening, als de waarde van de telefoon binnen het abonnement 250 euro of meer is. Bedenk je dus goed of die nieuwste smartphone jou een lagere maximale hypotheek waard is.

Soorten BKR registraties

Het BKR maakt onderscheid tussen twee soorten registraties:

  • Positieve registratie;
  • Negatieve registratie

Je hebt een positieve registratie als je een lening of krediet heb afgesloten, maar je hebt geen betalingsachterstanden. Bij een negatieve registratie heb je wel betalingsachterstanden opgelopen bij het betalen van je leningen of kredieten. Er bestaan verschillende soorten negatieve BKR registraties. Alleen bij bepaalde A- en H-coderingen kan in sommige gevallen een hypotheek wel verstrekt worden .

A-codering, een achterstand codering

Wanneer je onverhoopt een achterstand op je lening hebt, dan krijg je in het BKR-register een A-codering, oftewel een achterstand. Deze codering krijg je bij een betalingsachterstand van 2 tot 4 maanden. Je hebt bijvoorbeeld (herhaaldelijk) een termijnbedrag niet voldaan. Zo'n code blijft na het inlossen van de schulden vijf jaar staan. Door deze code kan het lastiger worden om een hypotheek af te sluiten.

H-codering, een herstelde codering

Als er een A- of A1-codering is en die is hersteld, krijg je een H-code. Je betalingsachterstand is op dat moment hersteld. De geldverstrekker zal bekijken of ze alsnog een hypotheek voor je willen verstrekken.
Bij de zwaardere BKR-coderingen (SH,1 2, 3, 4 en 5) is vrijwel geen enkele geldverstrekker bereid om een hypotheek te verstrekken. In dat geval kom je pas in aanmerking als je je schuld volledig hebt afgelost en je registratie uit het BKR is verdwenen. De codering blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan. 

Daarnaast wordt bij achterstanden op bepaalde kredieten door bijna alle geldverstrekkers geen hypotheek verstrekt, ook al is het alleen een A of H codering. Je moet hierbij denken aan een HY krediet (achterstand op de hypotheek) of een SR krediet (schuldregeling). 

GeldverstrekkerMogelijkheden bij A- of A1 codering
ABN AMROMaximaal 1 A codering op een DK, AK, VK, RN of RH waarvan de registratie meer dan een jaar geleden is én de codering binnen 3 maanden is hersteld of afgelost
AegonEventeel mogelijk indien het een A of A1 codering betreft met een herstelmelding (H) waarbij de lening is afgelost. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY), Schuldregeling (SR) of een restschuld op de hypotheek (RN of RH).
AllianzNiet mogelijk
ArgentaEventueel mogelijk mits het gaat om maximaal één A of A1 codering en deze ten minste 2 jaar geleden is hersteld danwel de lening is afgelost. De codering mag in ieder geval geen betrekking hebben op een HY, RO, OO of SR.
ASN BankOp voorlegbasis bij een herstelde A of herstelde A1 codering, mits dit geen saneringskrediet of wettelijke schuldsansering betreft. Er mogen geen lopende achterstandsmeldingen zijn.
a.s.r. (WelThuis & DigiThuis)Niet mogelijk.
Attens HypothekenNiet mogelijk.
bijBouweNiet mogelijk.
BLG WonenOp voorlegbasis bij een herstelde A of herstelde A1 codering, mits dit geen saneringskrediet of wettelijke schuldsansering betreft. Er mogen geen lopende achterstandsmeldingen zijn.
Centraal Beheer AchmeaEen A of A1 codering is op voorlegbasis mogelijk als er een H codering is of het BKR een einddatum aangeeft. Dit is niet mogelijk bij een codering op een Hypotheek (HY), Schuldregeling (SR) of Overige Obligo's (OO). 
Clarian WonenEen A of A1 codering is eventueel mogelijk als er een H codering is of het BKR een einddatum aangeeft. Dit is niet mogelijk bij een codering op een Hypotheek (HY), Schuldregeling (SR) of Overige Obligo's (OO).
FloriusMaximaal 1 A codering op een DK, AK, VK, RN of RH waarvan de registratie meer dan een jaar geleden is én de codering binnen 3 maanden is hersteld of afgelost
HollandWoontEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
Hypotrust ComfortNiet mogelijk.
Hypotrust Elan PlusNiet mogelijk.
Hypotrust Vrij levenEen A of A1 codering is eventueel mogelijk als er een H codering is of het BKR een einddatum aangeeft. Dit is niet mogelijk bij een codering op een Hypotheek (HY) of een Schuldregeling (SR).
Hypotrust Woon BewustEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
Impact HypothekenNiet mogelijk.
ING BankEen A of A1 codering is mogelijk als de lening of hypotheek al is afgelost of als de codering is hersteld (H-codering) op moment van aanvraag. Dit mag nooit een Schuldregeling (SR) betreffen en de klant mag geen achterstand van meer dan 1 maand hebben op een kredietproduct bij ING.
IQWOONEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
Lloyds BankOnder NHG is het mogelijk als er een H codering is vermeldt of een einddatum. Dit mag geen hypotheek (HY) of schuldregeling (SR) betreffen. Zonder NHG is dit niet mogelijk.
Merius HypothekenNiet mogelijk.
MoneyouNiet mogelijk.
Munt HypothekenNiet mogelijk.
NIBCEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR)..
Nationale NederlandenNiet mogelijk.
ObvionEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
RabobankEventeel mogelijk indien het een A of A1 codering betreft met een herstelmelding (H) waarbij de lening is afgelost. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY), Schuldregeling (SR) of een restschuld op de hypotheek (RN of RH).
Robuust HypothekenEventueel mogelijk, dit wordt op individuele basis beoordeeld. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
Syntrus AchmeaMaximaal 1 A of A1 codering. De lening moet afgelost zijn of er moet een herstelmelding (H) zijn geplaatst. De codering mag geen betrekking hebben op een hypotheek (HY) of schuldregeling (SR).
Tulp HypothekenNiet mogelijk
Venn HypothekenEr wordt een uitzondering gemaakt indien er slechts 1 A codering is (geen A1), die volledig is afgelost en waarvan geen achterstanden bekend zijn. Deze uitzondering geldt niet voor een Hypotheek (HY), Overige Obligo (RO), Schuldregeling (SR) of een restschuld op de hypotheek (RH of RN).
Vista HypothekenBKR coderingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij het een RN of RH codering betreft.
WoonnuBKR coderingen zijn niet toegestaan.

Voor NHG is de A- of A1 codering geen belemmering, indien er een herstelcode staat vermeld, of als de lening is afgelost. Geldverstrekkers mogen hier wel strenger in zijn. Let op dat als de achterstand is ontstaan op een Hypotheek (HY codering) of op een schuldregeling (SR) bijna al onze geldverstrekkers geen hypotheek willen verstrekken.

Check je BKR status

Banken en andere hypotheekverstrekkers checken de BKR-status van hun (potentiële) klanten. Het kan voor komen dat je een registratie hebt zonder dat je het weet. Controleer daarom voordat je een hypotheek gaat aanvragen op de website van het BKR of je geregistreerd staat en/of de registratie is opgelost.

Verwijder je BKR registratie

Een BKR registratie is vervelend, maar niet altijd onoverkomelijk. Wij leggen uit hoe je een registratie kan verwijderen.

  • Een positieve registratie verwijder je door de lening of het krediet in te lossen en op te zeggen. Rood staan op je betaalrekening kan je bijvoorbeeld opheffen door in te loggen in de persoonlijke omgeving van je bank. Vraag bij het opheffen van de lening of het krediet om een document waarin staat dat het krediet is opgeheven;
  • Een negatieve registratie kan je niet zomaar verwijderen. Je moet de betalingsachterstand voldoen en de lening of het krediet opzeggen. Vervolgens blijft de codering nog vijf jaar staan waardoor het krijgen van een hypotheek een lastig verhaal wordt.

Heb je vragen over je BKR codering? Neem dan contact op met een van onze hypotheekexperts.