Vragen? Bel ons: 020 26 11 666 Nu geopend (tot 21:00)

Kan je als flexwerker een hypotheek krijgen?


Hypotheek vergelijken
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Kun je als flexwerker een hypotheek afsluiten?

Flexwerkers hebben geen vast, maar een flexibel arbeidscontract. Maar kun je als flexwerker nou ook een hypotheek krijgen? Het is zeker mogelijk om in aanmerking te komen voor een hypotheek als je geen vast contract hebt. De aanvraagprocedure wijkt echter wel iets af.
Wat er met jouw werkgever is afgesproken bepaalt, uiteindelijk of jij in aanmerking kan komen voor een hypotheek.

Inkomen flexwerker

De geldverstrekker zal voor de hypotheekaanvraag onder andere willen weten hoe hoog jouw inkomen is.
Met een flexibel contract kun je de bank niet garanderen dat je de komende jaren genoeg inkomsten hebt om aan de hypotheekverplichtingen te blijven voldoen.
In dat geval zal de bank aanvullende stukken willen zien die moeten aantonen dat jouw situatie financieel sterk genoeg is.

Inkomen afgelopen drie jaar

Flexwerkers moeten bij de meeste hypotheekverstrekkers kunnen aantonen dat ze de afgelopen drie jaar een stabiel inkomen hebben gehad. Er wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Het gemiddelde inkomen mag nooit hoger zijn dan:

- Het inkomen van het afgelopen jaar. Als je inkomen het afgelopen jaar lager was dan het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar, dan geldt dit als bovengrens van je inkomen.
- Je huidige inkomen. Het is mogelijk dat je bruto jaarinkomen op dit moment lager is dan het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. De maximale hypotheek wordt dan berekend op basis van het inkomen dat je nu verdient.

Voorbeeld:

Loon 2018: € 31.000,-
Loon 2019: € 35.000,-
Loon 2020: € 30.000,-

Het gemiddelde jaarloon is € 32.000,- maar omdat in 2020 € 30.000,- verdiend is, wordt daar de maximale hypotheeksom op gebaseerd. 

Perspectiefverklaring

Ben je in dienst bij een uitzendbureau en werk je al langer dan 12 maanden aaneengesloten bij hetzelfde uitzendbureau? Dan zou je ook kunnen kijken of je in aanmerking komt voor de zogenaamde perspectiefverklaring. Je uitzendbureau geeft hiermee aan dat jij het inkomen wat je nu verdient, ook de komende jaren kan blijven verdienen. Met deze perspectiefverklaring mag je rekenen met je huidige inkomen.