Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Wat is het overgangsrecht?

In de hypotheekwereld betekent het overgangsrecht dat je toch hypotheekrenteaftrek kan krijgen zonder dat je een annuïtaire of lineaire hypotheek hebt. Het overgangsrecht is bedoeld voor doorstromers of oversluiters die op 31-12-2012 een eigen woning hadden waar een hypotheek op rustte. Hoe kan je hier aanspraak op maken?

Wanneer kan je gebruik maken van het overgangsrecht?

Het overgangsrecht geldt voor jou als:

  • Je op 31-12-2012 een eigen woning met hypotheek had, die je gebruikte als hoofdverblijf EN;
  • Je je hypotheek, die je afgesloten was voor 31-12-2012, wilt oversluiten en je de woning waar de hypotheek op rust, blijft gebruiken als hoofdverblijf OF;
  • Je gaat doorstromen naar een nieuwe woning en de hypotheekschuld die je 31-12-2012 had, loopt nog of is uiterlijk in het voorafgaande kalenderjaar afgelost.

Het overgangsrecht is dus niet van toepassing op mensen die na 01-01-2013 een woning gekocht hebben of op mensen die op 31-12-2012 geen hypotheek meer hadden.

Hoe kan je gebruik maken van het overgangsrecht?

Als oversluiter of doorstromer kan je gebruik maken van het overgangsrecht door de aangifte IB 2012 aan te leveren. In de aangifte IB 2012 staat namelijk dat je een eigenwoningschuld had op 31-12-2012 en hoe hoog die schuld was. Het overgangsrecht geldt voor de hoogte van de eigenwoningschuld die op de aangifte IB 2012 staat.

Is de gewenste hypotheek hoger dan de eigenwoningschuld op 31-12-2012?

Het komt voor dat je een hogere hypotheek wilt afsluiten dan de hypotheekschuld op 31-12-2012. Het overige hypotheekdeel moet dan een aflosvorm worden, oftewel een annuïtaire of lineaire hypotheek. Houd er daarnaast rekening mee dat je bij veel geldverstrekkers maximaal 50% van de marktwaarde van de (nieuwe) woning aflossingsvrij kan lenen. Daarnaast mag het aflossingsvrije hypotheekdeel niet hoger zijn dan de eigenwoningschuld op 31-12-2012.

Wanneer heb je recht op hypotheekrenteaftrek?

Je hebt maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek, dat betekent dat je je hypotheek 30 jaar lang kan aftrekken van de belasting. Deze regeling is ingegaan per 01-01-2001 met de Wet inkomstenbelasting 2001. Heb je een hypotheek afgesloten voor 01-01-2001? Dan kan je vanaf die datum 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken. Op de website van de Belastingdienst kan je hier meer over vinden.

Hoe lang blijft het overgangsrecht van kracht?

Het overgangsrecht blijft van toepassing tot en met 2044 voor hypotheken die op 31-12-2012 al bestonden. Vanaf 2045 vervalt het overgangsrecht en moet iedereen kiezen voor een hypotheek die wordt afgelost zodat de hypotheekschuld ieder jaar daalt. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek is de hypotheekschuld volledig afgelost.