Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Gevolgen partneralimentatie voor je hypotheek

Je krijgt te maken met partneralimentatie als je gaat scheiden en één van beiden niet volledig in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien. Jullie zijn vrij om met elkaar afspraken te maken over de duur en de hoogte van de alimentatie. Belangrijk is dat je deze op de juiste wijze vastlegt in een echtscheidingsconvenant.

Betaal je alimentatie?

Wil je een (nieuw) huis gaan kopen en betaal je alimentatie aan je ex-partner? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Het bedrag aan alimentatie valt onder je financiële verplichtingen en moet van je inkomen worden afgetrokken.

Ontvang je alimentatie?

Als je alimentatie ontvangt kan je dit meetellen met je inkomsten zolang de alimentatie duurt. Omdat dit een vrij onzekere inkomstenbron is, kan de bank ervoor kiezen dit niet mee te nemen in de berekening van je maximale hypotheek

Omdat het een tijdelijke inkomstenbron is, kan je dit inkomensonderdeel niet meenemen bij een aanvraag bij Hypotheek24.nl. 

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Je hebt recht op partneralimentatie wanneer een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen wordt beëindigd. Ook bij het beëindigen van geregistreerd partnerschap is er sprake van partneralimentatie.
Om vast te stellen of er definitief recht is op partneralimentatie zal de rechter kijken naar de financiële situaties van zowel de alimentatieontvanger als de alimentatiebetaler.

Hoe wordt de hoogte bepaald?

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van twee zaken:

  • De behoefte van de persoon die de alimentatie gaat ontvangen
  • De draagkracht van de persoon die de alimentatie gaat betalen.

Hoe lang duurt de partneralimentatie?

Gescheiden vanaf 1 januari 2020

Je krijgt maximaal 5 jaar partneralimentatie als je na 1 januari 2012 gescheiden bent. Als je korter dan 10 jaar getrouwd bent geweest, krijg je partneralimentatie voor de helft van de periode dat je huwelijk heeft geduurd. Ben je dus 8 jaar getrouwd geweest, dan krijg je maximaal 4 jaar partneralimentatie.

Er zijn wel 3 uitzonderingen op deze max van 5 jaar, namelijk:

  • Als je samen kinderen hebt, krijg je partneralimentatie totdat het jongste kind 12 wordt;
  • Heeft het huwelijk minimaal 15 jaar geduurd en gaat de ex-partner die de alimentatie gaat ontvangen, binnen 10 jaar met AOW. Dan loopt de alimentatie door tot de ingangsdatum van de AOW;
  • Ben je geboren voor 1 januari 1970, duurde het huwelijk langer dan 15 jaar én is de AOW leeftijd nog langer dan 10 jaar weg? Dan is de maximale alimentatie 10 jaar. 

Gescheiden voor 1 januari 2020

Als je gescheiden bent, moet er in principe partneralimentatie over een periode van 12 jaar betaald worden. Hierbij wordt gestart met rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Echter er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel:

  • Huwelijk zonder kinderen dat 5 jaar of korter heeft geduurd.
  • Ex-partners kunnen een kortere looptijd afspreken
  • De rechter stelt een kortere óf langere periode vast
  • De alimentatie is overeengekomen of vastgesteld vóór 1 juli 1994. Voor die tijd was de duur van de partneralimentatie voor onbepaalde tijd.

In alle gevallen, stopt de partneralimentatie als de ontvanger hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Notaris nodig voor echtscheidingsconvenant?

Notaris nodig voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant? Notarissen bepalen altijd zelf hun tarieven. Neem daarom contact op met DeGoedkoopsteNotaris.nl. Zij doen dan een open aanvraag bij de notariskantoren. Vervolgens krijg je van ons offertes toegestuurd van meerdere notarissen en kun je ze vergelijken op tarief en kwaliteit.