Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Pensioen en hypotheek

Welk inkomen kan je meenemen voor je hypotheekaanvraag?
Welke documenten worden opgevraagd?

Vergelijk hypotheekrente
Gratis kennismakingsgesprek
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Pensioen en hypotheek

Je bent met pensioen en je wilt een hypotheek af- of oversluiten. In dat geval is je pensioeninkomen leidend voor de maximale hypotheek. Dat is logisch maar wist je dat ook als je binnen nu en 10 jaar met pensioen gaat, is je pensioeninkomen van belang is? Wij laten voor beide gevallen zien hoe welke inkomens je kan meenemen en welke documenten benodigd zijn!

Ben je al met pensioen?

Welk inkomen heb je als je met pensioen bent?

Op het moment dat je met pensioen gaat, krijg je te maken met ander inkomen. Je werkt immers niet meer. Als je met pensioen gaat, ontvang je een van de volgende inkomens:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW): dit is inkomen dat je ontvangt van de staat als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt vanaf zijn 15e AOW op. Als je van je 15e tot je 67e altijd in Nederland hebt gewoond, heb je recht op een volledig AOW. Het kan zijn dat je een tijd in het buitenland hebt gewoond, dan is je AOW ook lager;
  • Pensioen: veel werknemers hebben pensioen dat wordt opgebouwd vanuit werk. De werkgever betaalt meestal het grootste deel van het pensioen. Vaak betaal je ook een deel zelf voor je pensioen. Het gaat hier dan om een bedrag dat wordt afgetrokken van je brutosalaris;
  • Privé pensioen: naast pensioen dat je op hebt gebouwd bij je werkgever kan je zelf voor een aanvullend pensioen zorgen, een levenslange lijfrente uitkering kan worden meegenomen voor je hypotheekaanvraag;
  • Nabestaandenpensioen: als je partner is overleden, dan kan het zijn dat je nabestaandenpensioen ontvangt. Dit inkomen kan meegenomen worden voor je hypotheekaanvraag.

Een buitenlands pensioen, pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer, tijdelijke lijfrentes of lijfrentes die nog niet zijn ingegaan, kunnen niet meegenomen worden voor je hypotheekaanvraag.

Let op: Werk je door nadat je pensioengerechtigd ben? Inkomen uit arbeid kan niet meegenomen worden voor je hypotheekaanvraag als je al met pensioen bent.

Welke documenten zijn er nodig?

Tijdens je hypotheekaanvraag hebben we verschillende documenten nodig. Om je inkomen vast te stellen willen we de volgende documenten graag inzien:

  • Uitdraai MijnPensioenoverzicht.nl: Op mijnpensioenoverzicht.nl staan de pensioenen verzameld die je hebt opgebouwd op één makkelijk overzicht. Zorg dat je dit overzicht als PDF download. 
  • Recent bankafschrift: op het afschrift moet de bijschrijving van je AOW en het pensioen: de bedragen die worden bijgeschreven op je rekening moeten hetzelfde zijn als op je maandspecificatie.

Zoek deze documenten op en je bent klaar voor het aanvragen van je hypotheek!

Ga je binnen nu en 10 jaar met pensioen?

Als je nog niet met pensioen bent, maar je gaat binnen nu en 10 jaar met pensioen, dan wil de geldverstrekker graag weten wat je toekomstige pensioeninkomen is. Je hypotheek loopt namelijk door tot na je pensioen en ze willen graag weten of je pensioeninkomen voldoende is om de hypotheeklasten te kunnen betalen. Je toekomstige pensioeninkomen heeft hierdoor invloed op je maximale hypotheek. Wil je precies weten hoe dit werkt, klik dan hier

Welke documenten wil de geldverstrekker inzien?

Geldverstrekkers berekenen je pensioeninkomen aan de hand van de volgende documenten:

Ben je gescheiden? Dan moet je vaak ook de meest recente Uniforme Pensioenoverzichten aanleveren zodat de geldverstrekker kan zien welke afspraken er gemaakt zijn over het verdelen van de pensioenen. 

Maak een uitdraai van deze documenten en upload ze in je persoonlijke dossier zodat wij er naar kunnen kijken en ze kunnen doorsturen naar de geldverstrekker!