Vragen? Bel ons: 020 26 11 666 Nu geopend (tot 21:00)

Plannen rutte III: wat betekent dit voor jou?

Wat zijn de veranderingen op de woningmarkt?

Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Inkomstenbelasting: van 4 naar 2 schijven

Op dit moment zijn er 4 belastingschijven. Het nieuwe kabinet gaat dit makkelijker maken en gaat het terugbrengen naar 2 schijven. Dit betekent dat al je inkomen tot € 68.507,00 belast gaat worden voor 37,05% en alles daarboven voor 49,5%.

Voor iedereen met een jaarinkomen vanaf € 20.142,00 betekent dit dat zij minder inkomstenbelasting gaan betalen.

Hypotheekrenteaftrek

Op dit moment wordt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschaal al met 0,5% per jaar afgebouwd. In 2018 kan iemand met een inkomen uit de hoogste belastingschijf zijn hypotheekrente voor 49,5% aftrekken. Met het schema van de vorige regering betekent het dat dit in 2042 is afgebouwd naar 38%.

De huidige regering wil dit sneller gaan afbouwen. Vanaf 2020 gaat het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken dalen met 3% per jaar totdat het is afgebouwd naar het basistarief van 37,05% in 2023.

Eigenwoningforfait

Bovenstaande regeling komt er dus op neer dat men minder hypotheekrente mag gaan aftrekken. Om mensen hiervoor te compenseren, gaat de regering ook het eigenwoningforfait verlagen. De regering gaat het eigenwoningforfait gedeeltelijk verlagen met 0,15%. In 2018 is het eigenwoningforfait voor de meeste woningen (WOZ tussen € 75.000,00 en € 1.060.000,00) gedaald naar 0,7% en dit daalt in 2019 door naar 0,65%. 

In de praktijk betekent dit dat je een groter deel van de hypotheekrenteaftrek die je betaald in een jaar mag gaan aftrekken van je belasting. Het eigenwoningforfait gaat namelijk van de hypotheekrente af en het restant bedrag mag je aftrekken. Hoe lager het eigenwoningforfait, hoe meer rente je kan aftrekken!

Wet Hillen wordt afgeschaft

Op dit moment is het zo dat als je minder hypotheekrente betaalt dan de hoogte van het eigenwoningforfait, dat het bedrag van het eigenwoningforfait op € 0,00 wordt gesteld. Je kan in dit geval geen hypotheekrente aftrekken, echter je hoeft ook geen extra inkomstenbelasting te betalen over de waarde van de woning.

Deze regeling wil de regering langzaamaan gaan afbouwen. Gedurende 30 jaar gaat de regering deze regeling terugdraaien. Dit betekent concreet na 30 jaar dat als je woning hypotheekvrij is, je wel belasting moet gaan betalen over de waarde van het eigenwoningforfait. 

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1 en 2: vermindering hypotheekrenteaftrek

Voorbeeld 1: Linda en Tom

Linda en Tom hebben in 2010 een woning gekocht. Deze woning heeft een WOZ waarde van € 300.000,00. Zij hebben de woning gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek van € 150.000,00 en een bankspaarhypotheek van € 150.000,00. Beide delen hebben een rente van 5% welke nog vaststaat tot 2030. Tom heeft het hoogste inkomen van € 50.000,00.

De hypotheekrenteaftrek daalt voor Tom en Linda in 2019 naar naar 38,10% en vervolgens in 2021 naar 37,05% (gelijk aan de te betalen belasting). Als we alleen kijken naar de hypotheekrenteaftrek, betekent dit dat Tom en Linda er in 2021 € 31,59 netto per maand achteruitgaan.

De te betalen belasting over het gehele inkomen daalt voor Tom en Linda wel van 40,85% naar 37,05%. Daarnaast gaan de heffingskorting en arbeidskorting omhoog, wat betekent dat een groter deel van het inkomen is vrijgesteld voor belasting. Door deze maatregelen zullen Tom en Linda voor een groot deel gecompenseerd worden voor de verlaagde hypotheekrenteaftrek en er zelfs op vooruit kunnen gaan.

2018

2019

2021

Inkomsten

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Eigenwoningforfait

€ 2.100,00

€ 1.950,00

€ 1.800,00

Betaalde rente

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Hypotheekrenteaftrek

€ 5.269,65

€ 4.972,05

€ 4.890,60

Voorbeeld 2: Pieter en Marije

Pieter en Marije hebben in 2010 een woning gekocht. Deze woning heeft een WOZ waarde van € 600.000,00. Zij hebben de woning gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek van € 300.000,00 en een bankspaarhypotheek van € 300.000,00. Beide delen hebben een rente van 5% welke nog vaststaat tot 2030. Tom heeft het hoogste inkomen van € 100.000,00.

Voor Pieter en Marije wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. In 2018 mogen zij nog 49,5% van de betaalde rente aftrekken. Dit daalt volgend jaar naar 49%. Vanaf 2020 wordt dit versneld met 3% per jaar afgebouwd naar een aftrekpercentage van 37,05% in 2023. Het eigenwoningforfait gaat daarentegen ook naar beneden naar 0,6%. Door bovenstaande regels kunnen Pieter en Marije in 2023 netto € 249,15 minder per maand aan hypotheekrente aftrekken bij het nieuwe regeerakkoord.

Pieter en Marije gaan hiervoor wel gecompenseerd worden. De te betalen inkomstenbelasting gaat dalen van 51,95% naar 49,5% en hierdoor zullen Pieter en Marije een stuk minder inkomstenbelasting hoeven te betalen.

2018

2019

2023

Inkomsten

€ 100.000

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Eigenwoningforfait

€ 4.200,00

€ 3.900,00

€ 3.600,00

Betaalde rente

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Hypotheekrenteaftrek

€ 12.771,00

€ 12.789,00

€ 9.781,20


Voorbeeld 3 en 4: Wet Hillen afgeschaft

Voorbeeld 3: een hypotheekvrij huis

Gerard en Truus hebben een huis met een WOZ waarde van € 500.000,00. Twee jaar geleden hebben zij met hun spaargeld de hypotheek afgelost. Gerard en Truus vallen nu onder wet Hillen en daardoor vervalt voor Gerard en Truus het eigenwoningforfait. Het hoogste inkomen bedraagt € 40.000,00.

Door het vervallen van wet Hillen krijgen Gerard en Truus voortaan 0,6% (vanaf 2020) van de WOZ waarde toegevoegd bij hun belastbaar inkomen. Dit is € 3.000,00. Gerard moet hierover 37,05% belasting gaan betalen, wat betekent dat ze netto € 92,63 per maand extra gaan betalen zodra Wet Hillen volledig is afgeschaft.

Voorbeeld 4: Een huis met een relatief lage hypotheek

Wouter en Sandra hebben een huis met een WOZ waarde van € 750.000,00. Wouter en Sandra hebben nog een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000,00 openstaan, waarvoor ze 3% per jaar betalen. De te betalen rente is lager dan het eigenwoningforfait en hierdoor kunnen Wouter en Sandra geen hypotheekrente aftrekken, maar hoeft er ook geen eigenwoningforfait opgeteld te worden bij hun belastbare inkomen. Het hoogste inkomen bedraagt € 80.000,00.

Als volgens de plannen van het regeringsakkoord wet Hillen gaat vervallen, kunnen Wouter en Sandra nog steeds geen hypotheekrente aftrekken. Hun hypotheekrente gaat immers nog steeds niet over het eigenwoningforfait heen. Het verschil tussen het eigenwoningforfait van € 4.500,00 en de te betalen hypotheekrente van € 3.000,00 wordt opgeteld bij het belastbare inkomen. Hierdoor moeten Wouter en Lidia maandelijks € 61,88 netto meer aan belasting gaan betalen (49,5% over € 1.500,00).

De rente voor een aflossingsvrije hypotheek is 30 jaar aftrekbaar vanaf moment van afsluiten. Als deze 30 jaar zijn verstreken, wordt dit niet meer uitgaven eigen woning gezien en zal de te betalen rente dus niet meer van het eigenwoningforfait wordt afgehaald. Dit betekent dat het inkomen verhoogd wordt met een bedrag van € 4500,00 per jaar.