Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Studieschuld en hypotheek

Wat zijn de mogelijkheden
bij Hypotheek24.nl?

Hypotheek berekenen
Gratis kennismakingsgesprek
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Kan ik een huis kopen met mijn studieschuld?

Van plan een woning te kopen, maar je hebt een studieschuld bij DUO? Wat zijn dan de mogelijkheden in 2024? Vanaf 1 januari 2024 worden de regels versoepeld en zal er niet meer gekeken worden naar de oorspronkelijke studieschuld, maar naar de openstaande studieschuld op dat moment, daarentegen zal wel de rente over de studieschuld stijgen. Veel starters op de huizenmarkt hebben te maken met een studieschuld. Afgestudeerden hebben gemiddeld een schuld van € 15.000. Je bent verplicht dit op te geven bij je hypotheekaanvraag. Bij het terugbetalen van de studieschuld wordt onderscheid gemaakt tussen het oude leenstelsel (vóór 1 juli 2015) en het nieuwe leenstelsel (vanaf 1 juli 2015). Het is niet onmogelijk om een hypotheek te krijgen met een studieschuld, maar het betekent wel dat je minder kan lenen van de bank. 

Percentage maandlasten studieschuld oude leenstelsel (vóór 1 juli 2015)

Het is wettelijk bepaald dat je over je studieschuld uit het oude leenstelsel een bepaald percentage moet rekenen als maandlast. Deze wegingsfactor hangt af van de rente die je moet betalen over de studieschuld en of je onder het oude of het nieuwe leenstelsel valt. In het oude leenstelsel los je in principe binnen 15 jaar af. Dat betekent dat de geldverstrekker rekening houdt met de maandelijkse terugbetaling aan DUO waardoor je dus minder lenen dan kopers zonder studieschuld. Voor het oude leenstelsel gelden in 2023 maandlasten van 0,75% van je oorspronkelijke studieschuld. Omdat de rente op de studieschuld voor het oude leenstelsel komend jaar zal stijgen van 1,78% naar 2,95% gelden vanaf 1 januari 2024 maandlasten van 0,85% op je openstaande studieschuld.

Voorbeeld 1: schuld oude leenstelsel (aflossing in 15 jaar):

Oorspronkelijke studieschuld: € 15.000 
Openstaande restschuld: € 10.000 

2023: De bank berekent dat je maandelijks € 112,50 (0,75% van € 15.000) betaalt aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Stel dat je met jouw inkomen maandelijks € 800 aan hypotheek zou kunnen betalen, dan wordt dit bedrag maximaal € 687,50.

2024: De bank berekent dat je maandelijks €85 (0,85% van €10.000) betaalt aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Stel dat je met jouw inkomen maandelijks € 800 aan hypotheek zou kunnen betalen, dan wordt dit bedrag maximaal € 715,00.

Percentage maandlasten studieschuld nieuwe leenstelsel (vanaf 1 juli 2015)

De regels voor het nieuwe leenstelsel waren al versoepeld door de overheid in verband met de afschaffing van de basisbeurs. Zo mag je de studieschuld in het nieuwe leenstelsel aflossen in 35 jaar en wordt er gerekend met een lagere wegingsfactor voor de maandlasten. Daarentegen zal de rente op de studieschuld komend jaar flink stijgen, wat gevolgen zal hebben voor je maximale hypotheek. 

Bij studieschulden die aangegaan zijn vanaf 1 juli 2015 liggen de maandlasten in 2023 op 0,35% van de oorspronkelijke studieschuld. Omdat de rente op de studieschuld voor het nieuwe leenstelsel komend jaar flink zal stijgen van 0,46% naar 2,56% gelden vanaf 1 januari 2024 maandlasten van 0,55% op je openstaande studieschuld.

Voorbeeld 2: schuld nieuwe leenstelsel (aflossing in 35 jaar):

Oorspronkelijke studieschuld: € 15.000 
Openstaande restschuld: € 10.000 

2023: De bank berekent dat je maandelijks € 52,50 (0,35% van € 15.000) betaalt aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Stel dat je met jouw inkomen maandelijks € 800 aan hypotheek zou kunnen betalen, dan wordt dit bedrag maximaal € 747,50.

2024:
De bank berekent dat je maandelijks € 55,00 (0,55% van €10.000) betaalt aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Stel dat je met jouw inkomen maandelijks € 800 aan hypotheek zou kunnen betalen, dan wordt dit bedrag maximaal € 745,00.

In voorbeeld 1 zien we dat de nieuwe regeling in 2024 gunstiger is voor oud studenten, maar in voorbeeld 2 zien we dat dit dus niet altijd het geval is. Ondanks dat het percentage voor de maandlasten vanaf 1 januari 2024 niet meer wordt berekend over de oorspronkelijke studieschuld, maar over de huidige openstaande restschuld, heeft de forse stijging van de rente op de studieschuld (en dus de stijging van de wegingsfactor van de maandlasten) in veel gevallen alsnog een negatieve invloed op je maximale hypotheek. Let hier dus goed op wanneer je een hypotheek af wilt sluiten. 

Wat als ik mijn studieschuld al gedeeltelijk heb afgelost?

Vanaf 1 januari 2024 geldt: hoe meer je hebt afgelost op je studieschuld, hoe hoger je maximale hypotheek. Wil je niet dat je studieschuld wordt meegenomen in je hypotheek, bekijk dan je mogelijkheden om je studieschuld helemaal af te lossen alvorens je een huis gaat kopen. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen met je eigen spaargeld of met een schenking van je ouders.

Je studieschuld voor je hypotheek verzwijgen?

Een studieschuld staat niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De bank zal via die weg dan ook niet achter je studieschuld komen. Maar je kan beter eerlijk zijn bij je hypotheekaanvraag. Zowel voor de bank als voor jezelf is het prettig als je zonder financiële zorgen in je woning kan blijven wonen.
Wees je ervan bewust dat wanneer je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie gaat afsluiten en je je huis uiteindelijk met een restschuld moet verkopen, dat je recht op vergoeding vervalt wanneer ze erachter komen dat je je studieschuld hebt verzwegen.