Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Een hypotheek met hulp van je ouders

Familiehypotheek

Lees er alles over
op Hypotheek24.nl

Zoek de beste hypotheek voor jou
Gratis kennismakingsgesprek
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Een hypotheek met hulp van je ouders

Je woont al een tijdje in een huurwoning, maar je wil nu toch graag een huis gaan kopen. je hebt nog een startersfunctie en geen vast contract. Je hebt al wat rond gestruind op het internet en je hebt maximale hypotheek berekend. Je bent er inmiddels achter gekomen dat het in je eentje moeilijk is om een hypotheek te krijgen voor een huis dat voldoet aan jouw wensen. Je ouders hebben je echter aangeboden om je financieel een handje te helpen. Wij vertellen je wat de mogelijkheden zijn en welke regels er aan te pas komen. 

Je ouders kunnen een schenking doen

Op dit moment kun je maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Als je een huis gaat kopen krijg je te maken met veel extra kosten zoals de notariskosten, de belastingen en de advieskosten. Dit alles bij elkaar is ongeveer 6% van de woningprijs. Dit betekent dat je voor het afsluiten van je eerste hypotheek steeds meer eigen geld nodig hebt. Als je niet genoeg eigen middelen bezit om deze kosten te kunnen betalen, kunnen je ouders een schenking doen.
Ouders mogen elk jaar, ongeacht het doel van de schenking, € 6.633,- belastingvrij schenken aan hun kinderen (tussen de 18 en 40 jaar oud). Daarnaast mag je als ouder een eenmalige belastingvrije schenking doen, zonder bestedingseis: dit is € 31.813 in 2024. Je mag zelf bepalen waar je de schenking aan besteedt. Wanneer het bedrag hoger is, moet er belasting over betaald worden. 

Je kunt een lening afsluiten bij je ouders

Je kunt ervoor kiezen om een lening af te sluiten bij je ouders. Je kunt dan in overleg een rente afspreken. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar het is belangrijk om je hier goed in te verdiepen voordat je hieraan begint.
Normaal gesproken neemt de geldverstrekker een lening mee bij het berekenen van de maximale hypotheek en die wordt daardoor lager. Schulden en leningen zorgen er nu eenmaal voor dat je maximale hypotheek lager wordt. Wanneer je met je ouders afspreekt dat de maandlasten die je eigenlijk zou moeten betalen aan je ouders, omgezet worden in een jaarlijkse schenking, dan kun je bij sommige geldverstrekkers wel een duurdere woning kopen. 

Je ouders kunnen garant staan

Bij sommige geldverstrekkers kunnen je ouders garant staan bij het kopen van een huis. Zij worden dan mede-eigenaar van je hypotheek. Je kan dan een hogere hypotheek krijgen op basis van je eigen inkomen. Je spreekt samen met de geldverstrekker af dat je ouders de hypotheek aflossen wanneer jij de maandlasten onverhoopt niet meer kunt betalen. Wanneer je van deze regeling gebruik maakt, kun je geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten.
Wanneer je van deze constructie gebruik wil maken, zal de bank ook inzicht willen verkrijgen in de financiële situatie van je ouders. Zij moeten namelijk de lasten kunnen dragen als jij dat niet meer kunt. Als je inkomen na een tijdje stijgt kun je de garantstelling van je ouders laten ontbinden. Vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor de gehele schuld. Het is helaas niet mogelijk om deze constructie via Hypotheek24.nl te regelen. 

Wat houdt garant staan in?

Wanneer je als ouder garant staat bij het kopen van een woning word je als ouder mede-schuldenaar van de hypotheek. Je tekent als ouder mee voor het gedeelte wat je kind te kort komt bij de aankoop van de woning. Door het garant staan van een ouder kun je een hogere hypotheek krijgen. Om garant te kunnen staan zal de geldverstrekker ook bij de ouders een inkomenstoets doen om zeker te weten dat de maandlasten gedragen kunnen worden. 

Bij een hypotheek waarbij een ouder garant staat betaal je in eerste instantie zelf de volledige maandlasten van je hypotheek. Wanneer je door omstandigheden de maandlasten niet kunt betalen wordt beroep gedaan op de ouder die garant staat. De ouder zal dan gedeeltelijk de maandlasten betalen waarvoor is meegetekend op de hypotheek.

Wanneer je inkomen na bepaalde tijd is gestegen en je voldoende inkomen hebt om de hypotheek zelf te dragen kun je de garantstelling van je ouders ontbinden. Wanneer de garantstelling is ontbonden ben je dus zelf verantwoordelijk voor de volledige schuld.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet zelf minimaal 75% van de totale maandlasten kunnen betalen

Bij een hypotheek waar een ouder heeft meegetekend moet je zelf minimaal 75% van de maandlasten kunnen betalen. 

  • Binnen 10 jaar moet je inkomen voldoende zijn om de maandlasten zelf te kunnen dragen 

Je moet binnen 10 jaar voldoende inkomen hebben om de hypotheek zelfstandig te dragen. Om dit te bepalen vraagt de geldverstrekker onder andere naar het verwachte inkomen, opleidingsniveau, je huidige functie en naar het groeiperspectief van je inkomen. Op basis hiervan wordt door de geldverstrekker een inschatting gemaakt of je inkomen binnen 10 jaar toereikend zal zijn om je hypotheek zelf te dragen. 

  • Garant staan alleen mogelijk bij een hypotheek zonder NHG

Wanneer er sprake is van een hypotheek waar een ouder heeft meegetekend is het helaas niet mogelijk om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te nemen.

Welke documenten zijn benodigd?

Voor het kind zijn de reguliere documenten nodig voor de hypotheekaanvraag. Daarnaast moeten de ouders documenten aanleveren om het inkomen aan te tonen. Ook zijn er documenten benodigd waarin de woonlasten en kredietgegevens van de ouders worden aangetoond. Je ouders kunnen de woning aan je verhuren Wanneer je ouders in staat zijn om een tweede hypotheek af te sluiten, kunnen zij ervoor kiezen om de woning te kopen. Vervolgens kunnen ze het huis aan jou verhuren. In dat geval kun je geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer je een laag inkomen hebt, kun je wel gebruik maken van huurtoeslag. Het is helaas niet mogelijk om via Hypotheek24.nl een tweede hypotheek af te sluiten. 

Je maximale hypotheek berekenen

Ben jij benieuwd wat je maximaal kunt lenen met hulp van je ouders? Onze ervaren hypotheekadviseurs helpen je graag om de mogelijkheden te bespreken.