Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Wanneer kan je je hypotheek oversluiten naar NHG?'

Voor het oversluiten van een hypotheek naar NHG gelden andere regels als je nu al een hypotheek met NHG hebt. We bespreken de twee situaties apart:

1) Oversluiten van zonder NHG naar mét NHG

Je hypotheek oversluiten naar een hypotheek met NHG gaat niet zomaar. Je hypotheekaanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Reden voor oversluiten:

De hypotheek moet overgesloten worden voor één van de volgende redenen: 

 • Je moet een kwalitatieve verbetering aanbrengen aan je woning of je gaat je woning verduurzamen. Dat betekent dat je moet klussen of verbouwen;
 • Je koopt je ex-partner uit de gezamenlijke woning;
 • Je koopt andere erfgenamen uit na het erven van een woning;
 • Je koopt de erfpachtcanon af of je wordt eigenaar van de grond onder je woning.
 • Je individuele klantsituatie verbetert door het omzetten van een substantieel deel van de lening van aflossingsvrij naar annuïtair of lineair;
 • De geldverstrekker acht de omzetting noodzakelijk voor woningbehoud. Dit betekent dat je zonder omzetting naar NHG de hypotheek niet meer kan blijven betalen. 

Kostengrens

Alle kosten voor de aanvraag moeten onder de kostengrens liggen. De kostengrens bedraagt in 2023 405.000,- euro. We komen er zo op terug welke kosten dit zijn. 

NHG heeft aangekondigd dat de kostengrens vanaf 1 januari 2024 verhoogd wordt naar € 435.000. Let op! Om gebruik te maken van de kostengrens van 2024, kan je de hypotheek pas in 2024 aanvragen (en bij een aantal geldverstrekkers vanaf eind december).

Marktwaarde van de woning

Wanneer je huidige hypotheek zonder NHG is en je wilt deze oversluiten naar een hypotheek met NHG, dan wordt er ook gekeken naar de marktwaarde van de woning. In dit geval mag de marktwaarde van de woning niet hoger zijn dan 435.000,- euro. 

2) Oversluiten van NHG naar NHG

Als je huidige hypotheek met NHG is en je sluit over naar een hypotheek met NHG, dan geldt de regel met betrekking tot de maximale marktwaarde niet. De kostengrens blijft wel gelden.

Of je ook aan een reden voor oversluiten moet voldoen, hangt af van wat je gaat doen. In het geval een zuivere oversluiting, hoeft dit niet. In dit geval bestaat je nieuwe hypotheek maximaal uit:

 • Het af te lossen bedrag van de openstaande hypotheek met NHG;
 • De kosten die verband houden met het afsluiten van de lening;
 • De kosten die verband houden met het aflossen van de lening.

De looptijd van je lopende hypotheek mag daarnaast niet verlengd worden. Voldoe je hier niet aan, dan zal je ook moeten voldoen aan één van bovenstaande redenen voor oversluiting. 

Welke kosten zitten bij de maximale hypotheek van € 435.000,- in?

NHG heeft een bepaalde kostengrens ingesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek met NHG. Vanaf 1 januari 2024 is deze kostengrens € 435.000,-. De onderstaande kosten moeten allemaal onder dit bedrag blijven:

 • Restantbedrag van je huidige hypotheek;
 • De boeterente voor je huidige hypotheekverstrekker voor het oversluiten van je hypotheek;
 • De kosten voor het klussen of de verbouwing;
 • De taxatiekosten voor het verplicht op te laten maken taxatierapport;
 • De overige kosten zoals de hypotheekakte, NHG-borgtochtprovisie en afsluitkosten voor je hypotheek.

Levert het oversluiten naar NHG je voordeel op?

Het verschilt per hypotheekaanvraag en per geldverstrekker of het oversluiten naar NHG voordeel oplevert. De belangrijkste voordelen van een NHG-hypotheek zijn:

 • De lagere rente;
 • Het kwijtschelden de restschuld (of een deel daarvan) bij gedwongen verkoop van je woning.

De stelregel bij een hypotheek met NHG is over het algemeen dat je een lagere rente krijgt, als je hypotheek hoger is dan 60-65% van de marktwaarde van de woning. Daarnaast beschermt NHG je als je je huis moet verkopen en je houdt een restschuld over. NHG kan dan de restschuld, of in ieder geval een deel daarvan, kwijtschelden.

Sluit direct over naar NHG