Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

NHG Hypotheek

Sluit eenvoudig je hypotheek af
met Hypotheek24.nl

Hypotheek berekenen
Plan een gratis belafspraak
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

NHG Hypotheek

Met een NHG hypotheek wordt bedoeld dat een hypotheek de Nationale Hypotheek Garantie heeft. De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die aan de bank wordt afgegeven door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Zo loopt de bank, waar jij je hypotheek afsluit, minder risico.

Voordelen van NHG

De geldverstrekker loopt dus minder risico als jij een hypotheek afsluit met NHG. Hierdoor kan jij profiteren van verschillende voordelen:
  • Je krijgt een lagere rente;
  • Bij gedwongen verkoop neemt NHG de eventuele restschuld over.
Goed om te weten: De gedwongen verkoop van je huis, moet buiten jouw schuld om zijn ontstaan. Je raakt bijvoorbeeld werkloos of je gaat scheiden. Daarnaast moet je er alles aan hebben gedaan om de restschuld zo klein mogelijk te maken.

Kosten voor NHG

Voor het afsluiten van NHG betaal je eenmalig bij het afsluiten van de hypotheek een bedrag dat gelijk is aan 0,6% van het benodigde hypotheekbedrag aan de Stichting WEW (deze kosten blijven gelijk in 2024). Onder bepaalde voorwaarden wordt de restschuld die overblijft in bepaalde situaties kwijtgescholden. Dit is voor iemand die een hypotheek wil afsluiten natuurlijk een aangenaam idee. 

Kostengrens

Helaas kan niet iedereen een hypotheek afsluiten met NHG. De stichting WEW hanteert namelijk een maximale hypotheek waarvoor NHG verstrekt kan worden. Met ingang van 1 januari 2023 is de NHG grens verhoogd naar € 405.000. Dat houdt in dat je koopsom maximaal € 405.000,- mag zijn om in aanmerking te kunnen komen voor NHG. Dit bedrag is inclusief een eventuele verbouwing die je wilt meefinancieren.

NHG heeft aangekondigd dat de kostengrens vanaf 1 januari 2024 verhoogd wordt naar € 435.000. Let op! Om gebruik te maken van de kostengrens van 2024, kan je de hypotheek pas in 2024 aanvragen (en bij een aantal geldverstrekkers vanaf eind december).

Kostengrens bij oversluiten hypotheek

Wanneer je de huidige hypotheek oversluit wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  • Een hypotheek met NHG die je oversluit naar de hypotheek met NHG
  • Een hypotheek zonder NHG die je oversluit naar een hypotheek met NHG 

In beide situaties geldt dat je aan een aantal aanvullende voorwaarden moet voldoen om te kunnen oversluiten naar NHG. Wil je weten welke dat zijn? Lees dan hier verder. 

Is een hypotheek met NHG voor jou interessant?

Afhankelijk van hoeveel eigen middelen je beschikbaar hebt voor de aankoop van je woning, kan NHG voor jou wel of niet interessant zijn. Wil je weten wat voor jou verstandig is? Bereken je hypotheek nu via onze slimme rekentool. Vervolgens kan je samen met een adviseur kijken hoe jouw ideale hypotheek eruit ziet.