Vragen? Bel ons: 020 26 11 666 Nu geopend (tot 17:00)

Alles wat je moet weten over de koopovereenkomst

Je hebt een huis gevonden en je bod is geaccepteerd! Nu is het tijd om de koopovereenkomst te tekenen. In de koopovereenkomst zijn veel verschillende bepalingen opgenomen. Om je op weg te helpen laten wij zien welke bepalingen je kan laten opnemen in de koopovereenkomst!

Opstellen koopovereenkomst

Je bent al mondeling overeengekomen met de verkopende partij dat jij de woning gaat kopen. Maar dat is niet voldoende om de koop definitief te maken. Een koopovereenkomst moet altijd op papier staan, wil het officieel zijn. De koopovereenkomst wordt doorgaans opgesteld door de verkopend makelaar. Het is ook mogelijk om de koopovereenkomst op te laten stellen door een notaris. Heb je een woning gekocht in Amsterdam? Dan is het gebruikelijk om de koopovereenkomst op te laten stellen door een notaris.

Drie dagen bedenktijd

Op het moment dat de verkopende partij en jij de koopovereenkomst hebben getekend, heb je drie dagen bedenktijd. Mocht je binnen die drie dagen de overeenkomst willen ontbinden, dan kan dat nog zonder opgaaf van reden. Als deze drie dagen verstreken zijn, dan zit je in principe aan de koop vast.

Inhoud van de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst zijn een aantal bepalingen standaard opgenomen. Je kan hierbij denken aan:

 • Informatie over de koper en de verkoper;
 • De hoogte van de koopsom;
 • Kadastrale gegevens van de woning;
 • Wanneer de overdracht van de woning plaats vindt;
 • Mocht er iets aan de hand zijn met de woning of de grond, dan moet dat ook worden vermeld.

Naast deze bepalingen zijn er ook onderdelen van de koopovereenkomst die je in samenspraak met de verkopers toevoegt. Dat zijn bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden en de waarborgsom.

Ontbindende voorwaarden

In je koopovereenkomst zijn ook vaak ontbindende voorwaarden opgenomen. Ontbindende voorwaarden zijn redenen waarom de koopovereenkomst niet hoeft te worden nageleefd. Samen met de verkopende partij kan je zoveel ontbindende voorwaarden toevoegen aan de koopovereenkomst als je wilt. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

 • Onder voorbehoud van financiering;
  • Als je de financiering voor een bepaalde datum niet rond krijgt bij de geldverstrekker, dan kan je op basis van deze bepaling de koop ontbinden;
 • Onder voorbehoud van NHG;
  • Het is mogelijk dat je geen hypotheek met NHG gefinancierd krijgt, deze clausule zorgt ervoor dat je onder de koop uit kan;
 • Onder voorbehoud van bouwtechnische keuring;
  • Een bouwtechnische keuring kan negatief uitvallen, in dat geval kan de koper van de koop af;
 • Onder voorbehoud van verkoop van de oude woning;
  • Als je je oude woning nog niet verkocht hebt, dan kan je de koop ontbinden als je de oude woning niet verkocht krijgt.

Een uitgebreidere uitleg over ontbindende voorwaarden kan je vinden op onze informatiepagina.

Waarborgsom of bankgarantie

In de koopovereenkomst is vaak opgenomen dat jij als koper de verkopende partij een waarborgsom betaalt als je toch van de koop af ziet. Je kan hiervoor een bankgarantie aanvragen of met eigen geld de waarborgsom betalen.