Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is belasting die je betaalt over onroerende zaken. Je toekomstige koopwoning is ook een onroerende zaak en bij de koop van je huis betaal je daar overdrachtsbelasting over. De overdrachtsbelasting valt onder de kosten koper, oftewel de kosten die jij als koper betaalt om de woning op jouw naam te krijgen.

Koop je een nieuwbouwwoning?

Als je een nieuwbouwwoning koopt, dan betaal je geen overdrachtsbelasting over de woning. Er vindt namelijk geen overdracht plaats omdat jij de eerste eigenaar bent. Bij sommige nieuwbouwprojecten, betaal je wel overdrachtsbelasting over de grond waar de woning op staat. Je kan deze informatie vinden in de koop-/aanneemovereenkomst.

Hoeveel overdrachtsbelasting betaal je?

Je betaalt overdrachtsbelasting over de marktwaarde van de woning. De marktwaarde staat gelijk aan de koopsom van je woning die je bent overeengekomen met de verkopende partij. Er gelden er 3 aparte tarieven voor de overdrachtsbelasting. 

  • Regulier tarief: alle kopers die een woning kopen voor eigen bewoning betalen een tarief van 2%, met uitzondering van de starters vrijstelling;
  • Beleggers tarief: alle kopers die een woning kopen, maar er niet zelf in gaan wonen, betalen een tarief van 10,4%;
  • Startersvrijstelling: Kopers tot 35 jaar, die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling én een woning van maximaal € 440.000,00 kopen, betalen geen overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2024 wordt de woningwaarde grens voor startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting verhoogd van € 440.000,- naar  € 510.000,-

Om aan te tonen dat je zelf in de woning gaat wonen (nodig voor het reguliere tarief van 2% én de startersvrijstelling), moeten de kopers zich inschrijven bij de gemeente en er zijn leven gaan opbouwen. Er geldt maar één woning als hoofdverblijf en hierdoor valt een tweede woning of vakantiehuis - ook als deze niet verhuurd wordt - standaard onder het 10,4% tarief.

Hoe werkt de startersvrijstelling?

Is de koper jonger dan 35 jaar? En maakt de koper voor het eerst gebruik van de startersvrijstelling? Dan kan een koper eenmalig een vrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting. Hierbij mag de waarde van de woning niet hoger zijn dan € 440.000,-. Opvallend is dat je dus geen starter hoeft te zijn op de woningmarkt, maar dat je ook als doorstromer van de regeling gebruik kan maken.

Om gebruik te maken van de vrijstelling, moeten de kopers een zogenaamde "verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling" invullen. Dit gebeurt bij de notaris op het moment van aankopen.

Wat als één van de kopers 35 of ouder is?

Koop je met 2 personen een woning? En is één van jullie 35 of ouder? Dan kan je niet voor de hele koopsom gebruik maken van de vrijstelling.

De koper onder de 35 mag voor het gedeelte van de woning dat hij aankoopt (vaak 50%) gebruik maken van de vrijstelling. Voor het andere gedeelte van de woning moet 2% overdrachtsbelasting betaald worden.

Voorbeeld 1: regulier tarief

Je bent 40 en koopt een huis voor € 230.000,- waar je zelf in gaat wonen. Je betaalt hierover 2% overdrachtsbelasting. Dat komt neer op een bedrag van € 4600,-.

Voorbeeld 2: Beleggers tarief

Je koopt een tweede huis voor je studerende kind. Je gaat niet zelf in de woning wonen. De woning kost € 300.000,-. Je betaalt 10,4% overdrachtsbelasting, wat neerkomt op een bedrag van € 31.200,-.

Voorbeeld 3: Startersvrijstelling

Je bent 30 en koopt je eerste huis van 350.000,-. Je maakt voor het eerst gebruik van de vrijstelling en betaalt 0% overdrachtsbelasting.

Voorbeeld 4: Startersvrijstelling voor 1 van de 2 kopers

Je bent 34 en koopt samen met je partner van 36 een eerste woning aan van € 400.000,00. Je wordt beide voor 50% eigenaar. Jij maakt gebruik van de startersvrijstelling en betaalt 0% belasting over jouw deel van € 200.000,-. Je partner komt hier niet voor in aanmerking en betaalt 2% belasting over haar deel van € 200.000.00, oftewel 4.000€. 

Kan je de overdrachtsbelasting meefinancieren?

De overdrachtsbelasting kan je vanaf 2018 niet meer meefinancieren met je hypotheek. De maximale hypotheek is vanaf 2018 namelijk 100% van de marktwaarde van de woning. Je dient dus eigen geld te reserveren voor de overdrachtsbelasting en andere bijkomende kosten voor het kopen van je huis!