Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Koop-/aanneemovereenkomst

Welke informatie kan je daar in vinden?
Waar moet je op letten?

Hypotheekrente vergelijken
Gratis kennismakingsgesprek
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Wat is een koop-/aanneemovereenkomst?

Een koop-/aanneemovereenkomst teken je als je een nieuwbouwwoning gaat kopen. Het is een combinatie tussen aan koopovereenkomst en een aanneemovereenkomst. Je tekent voor de koop en de bouw van de woning door de aannemer. De aanneemovereenkomst staat wat er gebouwd gaat worden en wanneer het klaar moet zijn.

Wat staat er in de koop-/aanneemovereenkomst?

Iedere koop-/aanneemovereenkomst is anders omdat de partijen steeds verschillen. Vaak zijn de volgende onderdelen opgenomen in de overeenkomst.

Wat je hebt gekocht

Meestal is dit de verkoopbrochure waarin het project staat omschreven en er zitten tekeningen bij. De perceelgrootte staat vaak ook in de verkoopbrochure. De perceelgrootte ligt niet exact vast, deze worden achteraf vastgesteld. Bedenk in hoeverre je de afwijking van perceeloppervlakte wilt accepteren;

Hoogte van de koop- en aanneemsom

Hierin staat hoeveel je betaalt voor de koop van de woning en de bedragen voor de aannemer die de woning gaat bouwen;

Betaaltermijnen

Je betaalt de bouw van je woning in termijnen, de zogenaamde betaaltermijnen. In de overeenkomst kan je lezen vanaf wanneer de termijnen betaald moet worden en hoe hoog de rente is. Deze kosten worden vergoed vanuit het bouwdepot. Mocht de bouw van je woning al gestart zijn op het moment dat je de woning koopt, dan betaal je bouwrente omdat er al enkele bouwtermijnen zijn vervallen;

Bouwtijd

De bouwtijd van je woning bepaalt wanneer je woning klaar moet zijn. Als je woning niet op tijd afgebouwd is, dan kan je een schadevergoeding ontvangen van de partij waar de insolventieverzekering is afgesloten. Mits dit is afgesproken;

Ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden zorgen ervoor dat je onder bepaalde omstandigheden nog onder de koop van de woning uit kan. Op onze informatiepagina over ontbindende voorwaarden kan je hier meer over vinden;

Wat jullie doen in het geval er problemen ontstaan

Er kunnen tal van problemen ontstaan tijdens de bouw van je woning, waardoor de bouw vertraging oploopt. Denk hierbij aan vorst, faillissement van de aannemer, slechte afwerking of het plaatsen van een verkeerde badkamer of keuken.

Meer- of minderwerk

Meer- en minderwerk betekent dat je respectievelijk extra aanpassingen wilt doen aan je nieuwe woning of dingen wilt weg laten. Kijk goed in de overeenkomst wat de kosten zijn van het minder- en meerwerk en wat de mogelijkheden zijn;

Insolventieverzekering

Een insolventieverzekering verzekert je tegen het niet afbouwen van je nieuwbouwwoning. Mocht de aannemer failliet gaan, dan zorgt de insolventieverzekering ervoor dat je woning toch wordt afgebouwd. Kijk dus goed in de koop-/aanneemovereenkomst of deze verzekering aanwezig is;

Aanvullende bepalingen

Eventueel staan er ook aanvullende artikelen in de overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld opschortende voorwaarden. Opschortende voorwaarden zorgen ervoor dat als aan de voorwaarde wordt voldaan, de start van de bouw uitgesteld wordt. De bouw van de woning kan uitgesteld worden als bijvoorbeeld niet alle vergunningen verleend zijn. Houd hier rekening mee, want je bindende offerte is maar een bepaalde tijd geldig.

Bijzondere of afwijkende bepalingen

Het is mogelijk dat er bijzondere of afwijkende bepalingen gelden voor project. Je moet bijvoorbeeld een bepaald hek plaatsen en als je dat niet doet kan je een boete krijgen. Lees wat de bepalingen inhouden en wat ze voor jou betekenen, zodat je niet voor verrassingen kan komen te staan.

Controleer alle informatie goed zodat je weet waar je voor tekent!