Vragen? Plan een gesprek in Met een hypotheekadviseur

Voorlopig koopcontract ontbinden

Lees er alles over
op Hypotheek24.nl

Hypotheek vergelijken
Gratis kennismakingsgesprek
Meer dan 10000 tevreden
klanten!

Voorlopig koopcontract ontbinden

Na een zoektocht hebben jullie je droomhuis gevonden. Jullie doen een openingsbod en starten de onderhandelingen. Wat fijn, jullie bod is geaccepteerd! De volgende stap is het ondertekenen van het voorlopig koopcontract. Toch zijn jullie er nog niet helemaal zeker van. Tussen het tekenen van het voorlopige koopcontract en de overdracht bij de notaris zit ongeveer een periode van drie maanden. In die tijd kan er veel veranderen. Wat als jullie bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgen? Kunnen jullie dan nog van de koop afzien? 

De wettelijke bedenktijd

Nadat jullie het voorlopig koopcontract hebben getekend, zitten jullie nog niet gelijk aan de koop vast. De dag nadat beide partijen in het bezit zijn van het getekend voorlopig koopcontract gaat eerst de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Jullie mogen dan het koopcontract zonder redenen ontbinden. Hierbij geldt dat minimaal twee van de drie dagen werkdagen moeten zijn. Als jullie tijdens de wettelijke bedenktijd van de koop af willen zien, kunnen jullie de verkoper op de hoogte stellen middels een e-mail of aangetekende brief. Dan staat het gelijk zwart-op-wit.
Als jullie afzien van de koop en een half jaar later alsnog besluiten de woning van dezelfde verkoper te kopen, krijgen jullie geen wettelijke bedenktijd meer.

Ontbindende voorwaarden

Als de wettelijke bedenktijd verstreken is, zitten jullie aan het voorlopig koopcontract vast. Alleen op basis van de ontbindende voorwaarden kunnen jullie als kopers nog van de aankoop afzien. Let er bij het opstellen van het voorlopig koopcontract dus op dat deze ontbindende voorwaarden op de juiste manier in het contract worden opgenomen. In de meeste gevallen wordt het voorlopig koopcontract opgesteld door de verkoopmakelaar. Zorg er wel voor dat jullie vanaf het begin af aan betrokken zijn bij het opstellen van het koopcontract en dat jullie het laten controleren door iemand die er verstand van heeft. Dit kan bijvoorbeeld een aankoopmakelaar zijn. 

Ontbindende voorwaarden in het koopcontract

Het is dus belangrijk dat jullie de juiste ontbindende voorwaarden laten opnemen in het voorlopig koopcontract, maar welke voorwaarden zijn dit precies?

Onder voorbehoud van financiering
De belangrijkste ontbindende voorwaarde is onder voorbehoud van financiering. Jullie krijgen een bepaalde tijd om de financiering van de woning rond te krijgen. Als jullie geldverstrekker de aanvraag afwijst vóór de opgestelde datum, zitten jullie dus niet aan de koop vast. Als deze datum verstreken is en jullie de financiering toch niet rond krijgen, kunnen jullie alsnog afzien van de woning. Jullie moeten dan wel een boete betalen. Deze boete bedraagt in de meeste gevallen 10% van de koopsom. Een behoorlijk bedrag dus! Let er dus goed op dat de juiste termijn vermeld staat in het voorlopig koopcontract.
Als jullie de financiering niet rond krijgen, kunnen jullie dit met een onderbouwde afwijzing van de geldverstrekker aantonen.

De huisvestingsvergunning
In sommige gevallen is een huisvestingsvergunning verplicht. Dit is een vergunning om in het huis te mogen wonen. Deze vergunning krijgen jullie van de gemeente. Als deze vergunning verplicht is voor de woning die jullie willen kopen, moeten jullie deze voorwaarde opnemen in het voorlopig koopcontract. Mochten jullie de vergunning niet krijgen, kunnen jullie op basis daarvan afzien van de aankoop.

De Nationale Hypotheek Garantie
Als jullie een hypotheek gaan afsluiten is het verstandig om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Of je ervoor in aanmerking komt hangt af van je inkomen en het totaal aantal kosten die gemaakt worden bij de aankoop van de woning. Als jullie een hypotheek met NHG willen afsluiten, kunnen jullie dit in het voorlopig koopcontract laten opnemen. Hierin staat dan dat de koop niet doorgaat als jullie geen NHG kunnen krijgen. 

De bouwtechnische keuring
Als jullie over gaan tot aankoop van een woning is het handig om een woning te inspecteren op verborgen gebreken. Jullie kunnen hiervoor een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Als jullie deze voorwaarde laten opnemen in het voorlopig koopcontract, kunnen jullie samen met de verkoper bepalen op basis van welke bevindingen jullie van de koop af kunnen zien. Jullie kunnen hierbij een maximaal bedrag afspreken. Wanneer de gebreken of het achterstallig onderhoud dit bedrag overschrijden kunnen jullie van de aankoop afzien.

Verkoop eigen woning
Hebben jullie al een koopwoning en moeten jullie deze nog verkopen? Neem dit dan op in het voorlopig koopcontract. Jullie kunnen dan de afspraak maken dat jullie eigen koopwoning eerst verkocht moet zijn, voordat jullie het nieuwe huis gaan kopen. Let erop dat niet alle verkopers hiermee akkoord gaan.

Wijziging van de woning
Willen jullie in het nieuwe huis gaan verbouwen? Let er dan op dat bij sommige ingrijpende verbouwingen toestemming van de gemeente nodig is. Bijvoorbeeld bij het doorbreken van een muur. Als dit het geval is kunnen jullie dit laten opnemen in het voorlopig koopcontract. Mochten deze verzoeken worden afgewezen door de gemeente, kunnen jullie het koopcontract ontbinden. 

De wijze van ontbinden
Het is belangrijk dat jullie in het voorlopig koopcontract laten opnemen hoe het contract ontbonden kan worden. Neem hierbij de termijn en de manier van ontbinden in op. Bijvoorbeeld binnen vijf werkdagen na de uitslag van de bouwkundige keuring per aangetekende brief. 

Ontbindende voorwaarden verlengen

Mocht het duidelijk worden dat je hypotheekaanvraag niet rond zal zijn voor de afgesproken datum, dan kunnen de ontbindende voorwaarden verlengd worden. Overleg met je hypotheekcoach hoeveel tijd er nog nodig is en leg het voor aan de verkopende partij.

Koopcontract ondertekenen

Als jullie het voorlopig koopcontract hebben getekend, kunnen jullie deze alleen nog ontbinden op basis van de ontbindende voorwaarden. Zorg er dus voor dat jullie van te voren weten wat jullie nodig hebben en dat alle belangrijke dingen in het koopcontract zijn opgenomen. 

Start met hypotheek aanvragen

Heb je het huis van je dromen gevonden en wil je het voorlopig koopcontract gaan tekenen of heb je deze al getekend? Via Hypotheek24.nl kun je eenvoudig zelf een hypotheek aanvragen of met behulp van een hypotheekadvies van een van onze hypotheekadviseurs. Je kunt de verschillende hypotheken vergelijken of je maximale hypotheek berekenen. Daarnaast is het mogelijk om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek bekijk je samen met een hypotheekexpert jouw persoonlijke situatie.